De fynske malere:

Landmalerne i Sybergland

 
 
Den langelandske maler Keld Nielsen, som er med i Landmalerne og en af dem, der lige nu udstiller i Kerteminde.

TRANEKÆR (20.12.2018): Jeg har ligget lidt underdrejet i den seneste tid… i hjemmeside- og Facebook-forstand i hvert fald. For jeg har ikke haft ferie. Jeg har jo lavet en hel del. Arbejdet på TV2 og en lang række andre forpligtelser. Nu har jeg på den anden side nogle fridage, og da det grå, kolde, småregnende vintervejr ikke ligefrem inspirerer til at tage ud og lufte sine fotografiapparater, er det mest de indendørs sysler, jeg har brugt tid på. Derfor får I i stedet en kort artikel om en ny kunstudstilling, som min kone og jeg lige har været til åbningen af, på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.  Vi er venner med et par af kunstnerne, og var derfor blevet inviteret med.
 
 
Johannes Larsen Museet var fyldt til bristepunktet den mørke vinteraften i december.

”Landmalerne i Sybergland”, hedder udstillingen.
 
Landmalerne er en kunstnergruppe bestående af fynske kunstmalere, der alle på vidt forskellige måder forholder sig til naturen og landskabet i deres kunst. På mange måder leder de tankerne hen på den gruppe fynske kunstmalere fra begyndelsen af 1900-tallet, som man normalt bare omtaler som ”fynboerne”. En af dem var Fritz Syberg, som har givet navn til betegnelsen ”Sybergland”. Et navn jeg egentlig ikke kan lide, fordi det leder tankerne hen på Legoland og Disney Land. Men betegnelsen henter faktisk sin legitimering i kunsthistorien – lang tid inden både Legoklodsen og Mickey Mouse.
 
 
Mogens Sjøgård. En af den nye generation af fynbomalere, som følger i den stolte fynske malertradition og samtidig fornyer den.

I Johannes Larsen Museets indledning til udstillingen skriver de blandt andet:
 
”For 100 år siden fulgtes digteren Otto Gelsted med Fritz Syberg op på den lille gravhøj øverst på Over Kærby bakke, hvorfra Fritz udbrød: ”Herfra æ’ der lige køj’t til alle fire si’er”.
 
Det er det område, som Gelsted kaldte for ”Sybergland”.
 
(…)
 
 
Hele kunstnergruppen Landmalerne stillet op til familiefoto foran det sjove skur på hjul, som Fritz Syberg fik lavet, så han også kunne være ude at male, selv når det regnede.

"I dag er en del af dette landskab forandret. Noget er bebygget, noget udgør en nyanlagt golfbane og noget er udlagt til rekreativt naturområde med søer og vandløb. Men i gå- og cykelafstand derfra findes stadig det landskab, som inspirerede Syberg.
 
Kunstnergruppen Landmalerne har været rundt i samme område og giver i deres værker på denne udstilling et bud på en nutidig tolkning af det landskab, som stod Fritz Syberg så nært.”
 
 
Mogens Sjøgård er en anden af Landmalerne, som også bor og arbejder på Langeland.

Kender man til Fynbomalernes værker – i særdeleshed til Fritz Sybergs billeder, så kan man faktisk genkende nogle af motiverne og lokaliteterne – nu blot fortolket igennem en anden kunstnerisk sjæl, set med et andet øje, og malet med et andet penselstrøg. Men udstillingen ”Landmalerne i Sybergland” formår i et moderne skær at lave en smuk forbindelse til fortiden. Kæde nytidens fynske kunstnere sammen med den malertradition, de i nogen grad bygger videre på.
 
Gruppen Landmalerne består af Hans Peter Hansen, Peter Bork-Johansen, Mogens Sjøgård, Esben Eriksen, Jørgen Hinke, Keld Nielsen, Kurt Servé, Kirsten Muchitsch Hesselager og Ole Vedby Jørgensen.
 
På udstillingen i Kerteminde gæstes Landmalerne også af Helge Larsen og Kamilla Talbot.
 
Til slut bare et par ord om Johannes Larsen Museet og Fynboerne.
 
 

Johannes Larsen Museet er en lille samling smukke huse på Møllebakken i Kerteminde, bygget op omkring Johannes Larsens hjem og atelier. Her og på Faaborg Museum og på BRANDTS i Odense finder man tilsammen den største og helt fantastiske samling af ”Fynboernes” malerier. De fynske malere lever til fulde op til de mere berømte Skagensmalere. Og blot for fuldstændighedens skyld var der i samme periode også en gruppe fantastiske Bornholmermalere.
 
På Fyn samledes den lille koloni af kunstnere, der boede og arbejdede her i begyndelsen af 1900-tallet, hos Alhed og Johannes Larsen i Kerteminde. Deres hjem og atelier dannede ofte og i lange perioder rammen om denne lille koloni af malere. Gruppen svinger imellem 10-15 malere, men kernen består af Alhed og Johannes Larsen, Anna og Fritz Syberg, Peter Hansen samt Christine og Sigurd Swane. 
 
 
Mogens Sjøgård havde billeder i reserve, hvis der skulle blive brug for det.

Mange af fynbomalerne var på samme alder og havde kendt hinanden siden deres tidlige ungdom. Flere endte også med at blive i familie med hinanden. Christine Swane var Johannes Larsens lillesøster, og Anna Syberg var søster til Peter Hansen.
 
På samme måde som kunstmaleren Anna Ancher på Skagen i mange år – helt uretfærdigt – stod i skyggen af sin berømte mand Michael Ancher, så var samtiden heller ikke særlig åben overfor de kvindelige medlemmer af den fynske kunstnerkoloni. Kvindelige kunstmalere blev lidt opfattet som amatører, der blot blev trukket med i deres mænds slipstrøm. 
 
De fynske kvinder kæmpede dog bravt for deres ret. På Johannes Larsen Museets hjemmeside kan man for eksempel læse om hvordan de kvindelige medlemmer af fynbomalerne, da Faaborg Museum blev etableret i 1910, blev skubbet til side. Og for det ikke skal være løgn faktisk af deres egne ægtefæller, som flere af dem sad i museets indkøbskomite!?! 
 
Anna Syberg rasede. To år efter lavede Alhed Larsen, Anna Syberg og Christine Swane derfor deres egen separatudstilling i Den frie Udstillingsbygning i København.
 
Kun én af de tre kvinder oplevede at blive anerkendt i bredere kredse i sin levetid, og det var kun fordi hun levede ganske længe. Det var Christine Swane. Hun blev 84. Anna Syberg derimod døde allerede som 44-årig, og fik ikke den glæde. Til gengæld er der i dag på Faaborg Museum hele to rum udelukkende med hendes malerier, og i dag er ingen i tvivl om at kvinderne i kunstnergruppen på Fyn var fuldt ud lige så talentfulde som deres ægtemænd.

Under alle omstændigheder er "Landmalerne i Sybergland" en meget flot og seværdig udstilling, som indholdsmæssigt og tematisk passer fantastisk godt ind i Johannes Larsen Museets øvrige kunst og omgivelser.

* * *

"Landmalerne i Sybergland"
Kunstudstilling på Johannes Larsen Museet, Kerteminde.
15. december 2018 - 3. maj 2019
 
 Interessante links:

Johannes Larsen Museet
Faaborg Museum
BRANDTS – Museum for Kunst & Visuel Kultur 

Lidt flere billeder fra ferniseringen på Johannes Larsen Museet

 
Alfio Bonanno, langelandsk maler og Land Art-kunstner med sicilianske rødder. Han er ikke med i Landmalerne men var med for at slutte op om sine kolleger.
 
Alfio Bonanno, langelandsk maler og Land Art-kunstner med sicilianske rødder. Han er ikke med i Landmalerne men var med for at slutte op om sine kolleger.
 
 
 
Alfio Bonanno til venstre, og midt i billedet min gamle chef Jørgen Flindt Pedersen og hans kone Birgitte..
 
Alfio Bonanno til venstre, og midt i billedet min gamle chef Jørgen Flindt Pedersen og hans kone Birgitte..
 
 
 
 
 
 
 
Tilføj kommentar